Aanbiedingen van de maand

Pulled chicken pangangsaus
Pulled chicken pangangsaus
Een portie frites met een...
495
Crazy chicken
Crazy chicken
Sesam bun met een kipburger,...
595
After-summer dream
After-summer dream
Softijs met appelcompote,...
395
Stokbrood gezond
Stokbrood gezond
Stokbrood met sla, tomaat,...
425
Kip-tzatziki special
Kip-tzatziki special
Frites met kipreepjes,...
850
Viandel
Viandel
Gekruide frikandel in een...
150 per stuk

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Hoewel aan de inhoud van deze website grote zorg is besteed, aanvaardt AnyTyme geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de juistheid, volledigheid of betrouwbaarheid van de daarin vervatte informatie of gegevens. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Aan de informatie op deze website kan geen recht worden ontleend. De informatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd of bijgewerkt. Dit geldt ook voor aanpassingen in productbeschrijvingen en prijzen. De definitieve versie van een publicatie of persbericht is de origineel geprinte of gedrukte versie daarvan.

AnyTyme aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website van AnyTyme, of met de (tijdelijke) onmogelijkheid de website van AnyTyme te kunnen raadplegen. AnyTyme is evenmin aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de AnyTyme website is verkregen.

Auteursrecht

Auteursrechten en alle andere rechten met betrekking tot de content en vormgeving van deze website (daaronder mede begrepen tekst, cijfers, logo’s en afbeeldingen) en alle downloads behoren toe aan AnyTyme. Alle rechten terzake zijn voorbehouden.
Toestemming wordt verleend kennis te nemen van deze website en de informatie en daarvan kopieën voor persoonlijk niet-commercieel gebruik te maken, daaronder begrepen het opslaan en printen van informatie, mits de informatie niet gewijzigd wordt en de verwijzing naar deze gebruiksvoorwaarden bij die kopie zijn opgenomen. Ieder ander gebruik van deze website en de informatie (zoals doch niet beperkt tot teksten of delen daarvan, cijfers, logo’s, handelsmerken, afbeeldingen en ander grafisch materiaal) daaronder mede begrepen reproductie, overdracht, distributie, wijziging, openbaarmaking, verzending van de inhoud van deze website, alsook begrepen het creëren van links naar deze website is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AnyTyme niet toegestaan.

Prijzen

Bij het samenstellen van de informatie die gepubliceerd wordt via deze website wordt veel zorg besteedt. Wij kunnen, bijvoorbeeld door invloeden van buitenaf, echter niet altijd voorkomen dat hierin onjuistheden voorkomen. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en gelden gedurende de vermelde actieperiode, onder voorbehoud van prijswijzigingen, typ- en zetfouten en zolang de voorraad strekt.
De prijzen gelden in euro-valuta, exclusief BTW, inclusief VBR, op basis van de door AnyTyme gehanteerde minimum basishoeveelheden, exclusief kosten van emballage en/of verpakkingen.
Onze verkoopt uitsluitend aan de horeca, grootverbruikers en bedrijvenmarkt.

Contact

Eventuele op- en/of aanmerkingen, suggesties en klachten kunt online insturen via het contactformulier of u kunt zich schriftelijk wenden tot:

AnyTyme Nederland,
Afdeling Formulekantoor,
Postbus 10378, 7301 GJ Apeldoorn.